Värmländska Akademien

Årsskrift 2019

Sidan
EVA FREDRIKSSON
Förord
   5
LARS BURMAN
Ung och på väg – studenten förr
   7
LARS LÖFGREN
Vart går teatern?
  16
TORLEIF STYFFE
Två dikter om vägar
  17
HANS-OLOF BOSTRÖM
Värmländska vägar och milstolpar
  18
PETER OLAUSSON
En vandringsmans berättelser
Något om Johan Erik Bodin från Kila
  27
INGER LILIEQUIST
Bengt Berg Ny ledamot i Värmländska Akademien
  34
BENGT BERG
Nya strövtåg i hembygden
  35
BRITT-MARIE INSULANDER
Tal till 2018 års Lagerlövspristagare Anita Stjernlöf-Lund
  38
INGER LILIEQUIST
Verksamhetsberättelse för Värmländska Akademien 2017/18
  42
Värmländska Akademiens ledamöter   45
Mottagare av lagerlövet 2003-18  45
Skrifter utgivna av ledamöter i
Värmländska Akademien 2016, 2017 och 2018
  46