Värmländska Akademien

Ledamöter 2020

Beskyddare: 
Hertigen av Värmland H.K.H Prins Carl Philip
Hederspreses: 

Lars Löfgren, f. teaterchef
Hedersledamot: 
Ingemar Eliasson, f. riksmarskalk
Ledamöter: 
Urban Andersson, poet 
Bengt Berg, poet 
Mats Berglund, riksspelman
Carin Bergström, docent i historia
Gabriel Bladh, professor
Hans-Olof Boström, professor emeritus
Lars Burman, överbibliotekarie
Carina Ekman, regissör/skådespelerska
Eva Fredriksson, bibliotekarie
Håkan Hagegård, hovsångare, ej aktiv som ledamot 
Inger Liliequist, f. riksantikvarie
Enel Melberg, författare, översättare
Ulla Norrman, språklärare – skattmästare
Peter Olausson, fil.dr, historiker
Bengt Sahlström, intendent – vice preses och klubbmästare
Björn Sandborgh, f. länsråd, trubadur
Anna Skoglund, verksamhetsledare Riksteatern Värmland, preses 
Torleif Styffe, skrivare
Bo Vahlne, överintendent
Sofia Wadensjö Karén, vd på UR