Värmländska Akademien

Ledamöter 2024

Akademiens beskyddare: 
Hertigen av Värmland H.K.H. Prins Carl Philip

Hedersledamot: 
Ingemar Eliasson, f. riksmarskalk
Hederspreses: 

Lars Löfgren, f. teaterchef

Ledamöter: 
Bengt Berg, författare, poet
Mats Berglund, spelman
Carin Bergström, docent i historia
Gabriel Bladh, professor
Hans-Olof Boström, professor emeritus
Lars Burman, överbibliotekarie
Ann Elkjär Gustafsson, universitetslektor, musiker
Peter Franke, journalist sekreterare
Håkan Hagegård, hovsångare, ej aktiv som ledamot
Åsa Hallén, landsantikvarie, länsmuseichef
Inger Liliequist, f. riksantikvarie
Ulla Norrman, språklärare – skattmästare
Peter Olausson, fil.dr i historia – preses
Bengt Sahlström, intendent – vice preses och klubbmästare
Björn Sandborgh, f. länsråd, trubadur
Anna Skoglund, verksamhetschef Riksteatern Värmland
Sofia Wijkmark, universitetslektor, docent
Claes Åkerblom, forskningsingenjör, kulturskribent
Öivind Åsberg, regissör, teaterlärare