Värmländska Akademien

Arkiv

2021 års lagerlövspristagare

Inger och Leif Stinnerbom, Västanå Teater, tilldelades 2021 års Lagerlöv av Värmländska Akademien. Paret mottog utmärkelsen på Värmländska Akademiens Högtidsmöte på Sahlströmsgården söndag 13 mars 2022.

Läs mer om utmärkelsen och se tidigare års Lagerlövsmottagare


Får jag lämna några blommor?
Lars Löfgren läser Ferlin

42 dikter inlästa av Lars Löfgren går nu att lyssna på här på vår webbsida!

En gång blev jag ombedd att läsa in ett eget urval av Nils Ferlins dikter. Då gjorde jag en upptäckt: Sätt dig med Nils Ferlins samlade dikter och läs tyst eller högt så upptäcker du att efter en stund sitter någon vid din sida; det är diktarjaget Nils Ferlin, som snart blir din goda vän att lyssna till och samtala med under hela livet. /Lars Löfgren

Till dikterna …
Värmländska Akademien

håller 2020 års försenade högtidssammankomst
under bilden av Nils Ferlin
i
Museet Kvarnen, Filipstad

lördagen den 18 september kl. 13.00

Akademiens preses, Anna Skoglund, leder sammankomsten.

Akademiens hederspreses, f. teaterchefen Lars Löfgren, läser två egna dikter om Nils Ferlin i Stockholm och i Filipstad. I samband med högtidssammankomsten läggs dessutom Lars Löfgrens framförande av 42 Ferlindikter ut på Akademiens hemsida.

Akademiens hedersledamot, f. landshövdingen och riksmarskalken Ingemar Eliasson, berättar om Lillebror Söderlund, tonsättare av Ferlins dikter och tillika poetens gode vän.

Poeten Bengt Berg berättar om hur den indiske poeten Sudeep Sen från New Delhi hamnade på samma parkbänk som Nils Ferlin en junidag för sex år sedan under rubriken En indisk poet gör Ferlin sällskap.

F. riksantikvarien Inger Liliequist talar om kulturarvets vara och inte vara under rubriken Resonemang om kulturarv.

F. länsrådet och trubaduren Björn Sandborgh framför en egen tonsättning av Ferlins dikt Du har tappat ditt ord och din papperslapp jämte en av vissångaren Torgny Björks tonsättningar.

Konstvetaren, professorn em. Hans-Olof Boström talar under rubriken Nils Ferlin i konsten.

Akademiens sekreterare Bo Vahlne ser ett samband mellan konstnären K.G. Bejemarks porträttskisser av Ferlin och poetens dikt Si, Världen är förklarad.

Minnesord efter den avlidna ledamoten Eva Fredriksson.

Presentation av nye ledamoten Claes Åkerblom.

Överlämnande av 2020-års Lagerlövet-pris till Maria ”Vildhjärta” Westerberg.

Entré 100 kronor
Max 70 åhörare, förbeställning 070-3653078

Pandemirestriktonerna medför att lokalen endast kan hysa 50 sittande åhörare men antalet kan ökas till 70 eftersom platserna numreras och grupper får sitta tätare.


Lagerlövet 2020
Maria Vildhjärta Westerberg tilldelas årets Lagerlöv


Värmländska Akademien har drabbats av sorg

Vår avhållna ledamot Eva Fredriksson har lämnat oss, det värmländska kulturlivet och sin älskade Kjell. Den 10 mars 2021 avled hon efter en kort tids sjukdom.

Hon var ledamot i akademien sedan starten 2002 och var en av sällskapets stöttepelare med sin breda bildning, sitt stora engagemang och sitt goda omdöme.

Hon växte upp i Göteborg och kom till Karlstad 1969 som bibliotekarie på stadsbiblioteket, där hon först arbetade på länsavdelningen. En uppgift hon gärna tänkte tillbaka på var arbetet på bokbussen, som trafikerade hela länet. Senare övergick hon till arbete som informationsbibliotekarie och var kvar i verksamheten till pensioneringen 2007.

Hennes bortgång var drabbande för den värmländska kulturen, som hon stöttade i många olika sammanhang, senast bland annat som vice ordförande i Föreningen Värmlandslitteratur.

Vi saknar Eva som arbetskamrat och trofast vän.


UTMÄRKELSE
Ny utmärkelse till poeten Bengt Berg. Den här gången gäller det Werner
Aspeströmpriset, och priset består av en stickad röd tröja.


Tisdagar i Parken

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_7234.jpg
Rundvandring i Rottneros Park.

Föreningen Rottneros Parks vänner, där Ulla Norrman är ordförande, arrangerar i sommar under juli månad fyra evenemang kallade ”Tisdagar i Parken”. Ett inslag varje tisdag är en guidad promenad. Akademiens konsthistoriskt mycket kunniga preses Anna Skoglund bjöds in att som Dagens gäst tisdagen den 21 juli leda en visning i parken. De ledamöter och övriga intresserade som kom fick vara med om en fantastisk rundvandring, ”Konsthistoriska nedslag bland parkens giganter”.

Det var en rundvandring som tog andan ur oss, konstaterade en mycket belåten ordförande, och fick instämmande kommentarer från övriga besökande.


Urban Andersson gladde tevetittarna med ett par dikter i SVT:s Landet runt den 31 maj. Han utnämndes till programmets huspoet och lär dyka upp igen till höstsäsongen.


Ovissheten kring coronavirusets framfart har lett till att Värmländska Akademien
flyttar fram sina tre finnskogsseminarier i Torsbergs bygdegård. De var planerade att genomföras mellan påsk och valborg men flyttas nu till hösten. Tidpunkten är ännu inte bestämd. För få de intresserade att uthärda dröjsmålet ges härmed programmet för de tre kvällarna redan nu tillkänna:

1:a seminariet
Varför Finnskogen?
Bo Vahlne, fil. dr
Inge Bredin, prost, f. stiftskaplan
Mats Berglund, spelman och musikhistoriker

2:a seminariet
”Varje morgon går jag ner till sjön”
Bengt Berg läser och berättar

3:e seminariet
Skogsfinnarna i arkiven
Gabriel Bladh, professor, Karlstads universitet
Peter Olausson, docent, Karlstads universitet

Alltid fri entré! Frågor och kommentarer välkomnas!


HÖGTIDSMÖTE

Lördagen den 1 februari hölls Värmländska Akademiens offentliga högtidsmöte på residenset i Karlstad. Värden, den nyblivne landshövdingen av Värmland Georg Andrén, fanns bland åhörarna och fick tillfälle att bekanta sig med värmlänningarnas såväl humoristiska som allvarligare sidor.

På mötet utdelades 2019 års lagerlöv till konstnären Marc Broos för hans mångåriga konstnärliga gärning i landskapet.

Nya ledamöter introducerades: Gabriel Bladh och Urban Andersson.

Landshövdingemöte: På högtidsmötet deltog akademiledamoten och förre landshövdingen Ingemar Eliasson och nyblivne landshövdingen Georg Andrén. Här i gemytligt samspråk.
Marc Broos förärades vackra blomster och en tavla med symbolen för lagerlövet.

Marc Broos tilldelas Lagerlövet 2019.

För hans insatser för det värmländska kulturlivet och för hans eget mångsidiga konstnärskap.


ÅRSSKRIFT 2019

Värmländska Akademiens årsskrift har i år temat VÄGAR. Den innehållsrika skriften kan inhandlas för det otroligt låga priset 50 kronor hos vår Ulla: ullakristinanorrman@gmail.com


NORDVÄRMLAND – från istid till nutid

Den 9 november publicerades Torleif Styffes 200:e krönika i NWT. Jubilaren tog tillfället i akt att i denna jubileumskrönika slå ett slag för den digra hemsidan www.nordvarmland.com, som han var med om att skapa åren efter millennieskiftet. I och med att Kulturkoppra upphörde överlämnades ansvaret för sidan till Torsby kommun, men adressen är densamma som tidigare.
Den nordvärmländska historien finns bara en knapptryckning bort.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är istidtillnutid.jpg

Bengt Berg har varit ute och rört på sig. Under ett besök i Kina har han
tagit emot den litterära utmärkelsen The Poetry and Architecture
International Art Award (PACA).


MELLAN SKOJ OCH ALLVAR I TORSBY

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Sahlströmsgårdens-föreläsningssal-2019-1-1024x486.jpg
Föreläsningssalen fylldes snabbt och extrastolar fick bäras in.
Två av föreläsarna var Enel Melberg och Ulla Norrman.

Föreläsningssalen på Sahlströmsgården var fullpackad när Värmländska Akademien bjöd in till programmet ”Mellan skoj och allvar” lördagen den 7 september 2019. Stämningen var god, och de två timmarna rann snabbt undan.

Gårdens vaktmästare Håkan Larsson, nyutnämnd riksspelman, inledde med en munspelslåt efter Otto Sahlström, sedan följde miniföreläsningar av akademiens ledamöter Bo Vahlne, Enel Melberg, Torleif Styffe, Inge Bredin, Ingemar Eliasson, Gabriel Bladh, Ulla Norrman, Peter Olausson och Urban Andersson.


10 juni 2019:

Idel lovord gav NWT:s recensent till Värmlandsteaterns premiäruppförande av klassikern Söderkåkar i kvarteret Almen. Det är Carina Ekman som blåst nytt liv i folklustspelet genom att med regi och manusbearbetning göra denna värmlandsanpassning. Publiken visade sin uppskattning av framförandet med stående ovationer.

Lite mer återhållsam i sin bedömning är VF:s recensent, men han menar att spelet har utsikter att bli perfekt om det komprimeras något.