Värmländska Akademien

Aktuellt

2023 års Lagerlövspristagare

Lagerlövet för år 2023 tilldelas Björn Vilson – Bovilgårdens vänlige väktare över serieäventyrens och konsthantverkets myllrande sagovärldar.


Högtidsmötet 20 januari 2024


Selma Lagerlöfs Litteraturpris 2023

Selma Lagerlöfs litteraturpris 2023 tilldelas författaren Bengt Berg med motiveringen:

”För ett författarskap som – i likhet med Selma Lagerlöfs – kombinerar en stark lokal förankring med en internationell räckvidd och universell betydelse, som med vemod och humor värnar den lilla människans kraft och betydelse och visar vägar in i tillvarons förunderliga dimensioner.”
Foto: Kjell Sundström

Presshäfte


Vi hälsar våren välkommen med en dikt av Gustaf Fröding ur diktsamlingen Nya Dikter (1894)

En litten låt ôm vårn

Ja vårn, ja,
ja vårn, ja,
tjong fadeladeli,
dä ä e fina ti!
Da stecker sä ur jola,
å guschelôv för sola,
ho ä så gla å bli!

I talla smacker ickern,
för talltôppmat dä licker´n
å kongler smaker´n bra.
I vika sprätter abbern
å gädda går å habber´n
å sier: ”Tack ska´n ha!”

Å gôbban står i dôra
å sier: ”Se gumôra
å tack för sist, fru Sol!”
Å kärngan går å môrker
å planter skôt i bôrker
å kackler ôm ”i fjol”.

Å bia kommer flygnass
å mörer kommer smygnass,
dä lôfter gôtt tå hägg.
Å kråkan kommer kraxnass
å svalan kommer flaxnass
å ännra lägger ägg.

Å göken gal i björka
å jäntan går te körka
å gôsan går på domp.
Å sjôl går ja i fjälla
å sjonger alltimälla
en litten stôlli stomp.

Å stompen ä ôm jänter
å are instrumänter
i löckas salmodi.
Å stompen ä ôm sola
å gläja här på jola,
ja vårn, ja,
ja vårn, ja,
tjong fadeladeli,
dä ä e fina ti.


24 februari 2023

Under Ukrainas blåa himmel är titeln på vår akademiledamot Bengt Bergs diktbok med texter nedtecknade under vintern och våren 2022 – reaktioner på den mänskliga tragedi som utspelas och ännu pågår i Ukraina. Kanske ett litet försök att hålla vanmakten stången? frågar han sig i förordet.

Efteråt

När slaget är avgjort
och morgonens dagg
lagt sig över gräs, sot och sten,
kan fältherren blicka ut över förödelsen
och avnjuta sitt verk.
Medan solen silar sitt milda ljus
över ruinlandskapet
höjer fältherren armarna mot skyn
som för att dirigera den heroiska segerhymnen.
Men tyvärr –
det är bara tystnaden
som ställer upp.
De som skulle ha deltagit i en annan kör,
fredens och mänskovärdets,
ligger döda runtomkring
på båda sidor av frontavsnittet.


Knut Warmland

Nyligen nåddes vi av beskedet att Knut Warmland i Filipstad gått bort, 95 år gammal. Knut har varit en institution i Kulturvärmland under dryga halvseklet. Lärd läroverksadjunkt med språk och litteratur som sina expertområden, en föreläsare och folkbildare av rang som tusentals värmlänningar lyssnat till när han berättat om sådant som Frödings diktning eller de många värmländska dialekternas kalejdoskopiska myller av ord, uttryck och uttalsformer. Knut Warmland samlade sitt dialektkunnande i den bästsäljande Värmländsk ordbok (första utgåvan 1997), som ännu är ”bibeln” på området. Vill man veta vad ”fyggesgårn” eller ”skams bössmal” är går man till Knut, som också kan berätta om sådant användbart som öknamnen på landskapets alla sockenbor.

Knut Warmland har genom åren prisats av många, som Karlstads universitet (hedersdoktor 2010), Wermlands nation i Uppsala (hedersledamot 2005), Wermländska sällskapet i Stockholm (kulturstipendiat 2006) och av en rad andra vittra sällskap. När Lagerlövet instiftades av Värmländska Akademien 2003 – på hederspreses Lars Löfgrens initiativ – var Knut Warmland det självklara valet som förste mottagare av priset. Detta överlämnades 2003.

Värmland har genom Knuts bortgång mist ett helt bibliotek av vetande. Värmländska Akademien hoppas att många värmlänningar också framöver tar del av hans publikationer. Vi som träffat Knut minns glada möten där man alltid lärde sig något nytt, om något gammalt. Tack för det du varit för oss alla!

Peter Olausson, preses


Högtidsmötet 21 januari 2023

Linn Sönstebö Mossberg fick det välförtjänta Lagerlövet när Värmländska Akademien höll sitt högtidsmöte på Värmlands museum den 21 januari – och hon utlovade att Kraftstationen i Deje öppnar sina kulturportar igen till sommaren, trots all tidigare osäkerhet om framtiden. Dags för vallfärd till bruksorten! 

Vid det välbesökta mötet välkomnades också Peter Franke och Ann Elkjär som nya ledamöter i akademien – Åsa Hallén är också invald, men kunde inte närvara vid det här tillfället. Däremot var Åsas medarbetare på Värmlands Museum det med den äran. Tack för gott tekniskt understöd och all praktisk hjälp!

Vice preses Bengt Sahlström gratulerade Linn Sönstebo Mossberg till Lagerlövet och överlämnade det vackra diplomet formgett av Anita Stjernlöf-Lund tillsammans med Värmländska Akademiens årsskrift 2022 och en färgglad vårlig blombukett. 


Högtidsmöte

Lördagen den 21 januari 2023 kl 14
Plats: Hörsalen, Värmlands Museum, Karlstad
Ordinarie entréavgift. Årskort gäller.

Brevet
En kavalkad från livets ögonblick

På högtidsmötet bjuder Värmländska Akademien på berättelser om de stora och små ögonblicken i den värmländska historien! Vad berättar breven i byrålådornas gömmen om kärlek och hat, affärer och intriger? Vilka ögonblick från Kalifornien valde guldgrävaren från Gräsmark att berätta om i breven hem, vad vågade beredskapssoldaten säga om spänningen vid gränsen när kriget rasade i Finland, i Danmark och Norge? Vad hade konstnärssyskonen från Utterbyn att säga till varandra om livet i den stora (Stockholm, Paris!) och lilla världen (Fryksdalen!) i breven – de som finns bevarade i tusental vid gården än idag?

Under knappa två timmar berättar några av ledamöterna i akademien om några ögonblick i värmlänningars liv, förr och nu. Erling Ärlingsson, Nils Keyland och Selma Lagerlöf är några som passerar revy – och vem är månne den mystiska Jacqueline från Kristinehamn? Mycket ord blir det, men musik likaså!

Program


2022 års Lagerlövspristagare

Värmländska Akademien meddelar:
Lagerlövet 2022 tilldelas Linn Sönstebo Mossberg
Hedersbetygelsen delas ut i samband med Värmländska Akademiens Högtidsmöte på Värmlands Museum lördagen den 21 januari kl 14.

Värmländska Akademiens motivering:
Linn Sönstebö Mossberg är en värmländsk virvelvind som ser till att allt blir ett nytt, kreativt landskap där hon drar fram. Teatern och konsten är hennes hemmaarenor och det är vid Gamla Kraftstationen i Deje som det händer! Linn är årets mottagare av hedersbetygelsen Lagerlövet : Värmländska Akademiens förnämsta pris till en värdig person som gjort framstående insatser för den värmländska kulturen.

Läs mer om utmärkelsen och se tidigare års Lagerlövsmottagare