Värmländska Akademien

Ledamöter 2022

Akademiens beskyddare: 
Hertigen av Värmland H.K.H Prins Carl Philip

Hedersledamot: 
Ingemar Eliasson, f. riksmarskalk
Hederspreses: 

Lars Löfgren, f. teaterchef

Ledamöter: 
Bengt Berg, författare, poet
Mats Berglund, riksspelman
Carin Bergström, docent i historia
Gabriel Bladh, professor
Hans-Olof Boström, professor emeritus
Lars Burman, överbibliotekarie – sekreterare
Håkan Hagegård, hovsångare, ej aktiv som ledamot
Inger Liliequist, f. riksantikvarie – vice sekreterare
Ulla Norrman, språklärare – skattmästare
Peter Olausson, fil. dr. i historia – preses
Bengt Sahlström, intendent – vice preses och klubbmästare
Björn Sandborgh, f. länsråd, trubadur
Anna Skoglund, verksamhetschef
Bo Vahlne, överintendent
Sofia Wadensjö Karén, VD Utbildningsradion
Sofia Wijkmark, universitetslektor, docent
Claes Åkerblom, forskningsingenjör, kulturskribent
Öjvind Åsberg, regissör, teaterlärare