Värmländska Akademien

Ledamöter 2023

Akademiens beskyddare: 
Hertigen av Värmland H.K.H. Prins Carl Philip

Hedersledamot: 
Ingemar Eliasson, f. riksmarskalk
Hederspreses: 

Lars Löfgren, f. teaterchef

Ledamöter: 
Bengt Berg, författare, poet
Mats Berglund, riksspelman
Carin Bergström, docent i historia
Gabriel Bladh, professor
Hans-Olof Boström, professor emeritus
Lars Burman, överbibliotekarie – sekreterare
Ann Elkjär Gustafsson, universitetslektor, musiker
Peter Franke, journalist vice sekreterare
Håkan Hagegård, hovsångare, ej aktiv som ledamot
Åsa Hallén, landsantikvarie, länsmuseichef
Inger Liliequist, f. riksantikvarie
Ulla Norrman, språklärare – skattmästare
Peter Olausson, fil.dr i historia – preses
Bengt Sahlström, intendent – vice preses och klubbmästare
Björn Sandborgh, f. länsråd, trubadur
Anna Skoglund, verksamhetschef Region Värmland
Bo Vahlne, överintendent
Sofia Wijkmark, universitetslektor, docent
Claes Åkerblom, forskningsingenjör, kulturskribent
Öivind Åsberg, regissör, teaterlärare