Värmländska Akademien

Ledamöter 2021

Akademiens beskyddare: 
Hertigen av Värmland H.K.H Prins Carl Philip

Hedersledamot: 
Ingemar Eliasson, f. riksmarskalk
Hederspreses: 

Lars Löfgren, f. teaterchef

Ledamöter: 
Bengt Berg, författare 
Mats Berglund, spelman
Carin Bergström, docent, författare
Gabriel Bladh, professor
Hans-Olof Boström, professor emeritus
Lars Burman, överbibliotekarie, professor
Carina Ekman, regissör, skådespelare
Håkan Hagegård, hovsångare, ej aktiv som ledamot 
Inger Liliequist, f. riksantikvarie
Enel Melberg, författare, översättare
Ulla Norrman, språklärare – skattmästare
Peter Olausson, universitetslektor
Bengt Sahlström, intendent – vice preses och klubbmästare
Björn Sandborgh, f. länsråd, viskonstnär
Anna Skoglund, verksamhetschef – preses 
Bo Vahlne, fil.dr., f. överintendent – sekreterare
Sofia Wadensjö Karén, verkställande direktör
Claes Åkerblom, författare (inträde 18 september 2021)