Värmländska Akademien

Ledamöter 2019

Beskyddare: 
Hertigen av Värmland H.K.H Prins Carl Philip
Hederspreses: 

Lars Löfgren, f. teaterchef
Hedersledamot: 
Ingemar Eliasson, f. riksmarskalk
Korresponderande ledamot: 
Elisabeth Boström, konsertpianist, kormästare, vokalchef
Ledamöter: 
Urban Andersson, poet 
Bengt Berg, poet 
Mats Berglund, riksspelman
Carin Bergström, docent i historia
Gabriel Bladh, professor
Hans-Olof Boström, professor emeritus
Inge Bredin, prost, f. stiftskaplan
Lars Burman, överbibliotekarie
Carina Ekman, regissör/skådespelerska
Eva Fredriksson, bibliotekarie
Håkan Hagegård, hovsångare, ej aktiv som ledamot 
Britt-Marie Insulander, fil. lic., folklivsforskare
Inger Liliequist, f. riksantikvarie
Enel Melberg, författare, översättare
Ulla Norrman, språklärare – skattmästare
Peter Olausson, fil. dr., historia
Bengt Sahlström, intendent – vice preses och klubbmästare
Björn Sandborgh, f. länsråd, trubadur
Anna Skoglund, chef för Rackstadsmuseet 
Torleif Styffe, lärare, skrivare
Bo Vahlne, överintendent
Sofia Wadensjö Karén, vd på UR