Värmländska Akademien

Ledamöter

Beskyddare:
Hertigen av Värmland H.K.H Prins Carl Philip
Hederspreses:

Lars Löfgren, f. teaterchef
Hedersledamot:
Ingemar Eliasson, f. riksmarskalk
Korresponderande ledamot:
Elisabeth Boström, konsertpianist, kormästare, vokalchef
Ledamöter:
Urban Andersson, poet
Bengt Berg, poet
Mats Berglund, riksspelman
Carin Bergström, docent i historia
Hans-Olof Boström, professor emeritus
Inge Bredin, prost, f. stiftskaplan
Lars Burman, överbibliotekarie
Carina Ekman, regissör/skådespelerska
Eva Fredriksson, bibliotekarie
Håkan Hagegård, hovsångare, ej aktiv som ledamot
Britt-Marie Insulander, fil. lic., folklivsforskare
Inger Liliequist, f. riksantikvarie
Enel Melberg, författare, översättare
Ulla Norrman, stiftelseordförande – skattmästare
Peter Olausson, fil. dr., historia
Bengt Sahlström, intendent – vice preses och klubbmästare
Björn Sandborgh, f. länsråd, trubadur
Anna Skoglund, chef för Rackstadsmuseet
 Torleif Styffe, lärare, skrivare
Bo Vahlne, överintendent
Sofia Wadensjö Karén, vd på UR