Värmländska Akademien

Nutid

Värmländska Akademiens årsskrift har i år temat VÄGAR. Den innehållsrika skriften kan inhandlas för det otroligt låga priset 50 kronor på Bokfestivalen 22-23 november i Nöjesfabriken, Karlstad. Sök er fram till Föreningen Värmlandslitteraturs bokbord så ordnar det sig. Skulle ni av någon outgrundlig anledning missa detta kan ni alltid vända er till vår Ulla: ullakristinanorrman@gmail.com


Den 9 november publicerades Torleif Styffes 200:e krönika i NWT. Jubilaren tog tillfället i akt att i denna jubileumskrönika slå ett slag för den digra hemsidan www.nordvarmland.com, som han var med om att skapa åren efter millennieskiftet. I och med att Kulturkoppra upphörde överlämnades ansvaret för sidan till Torsby kommun, men adressen är densamma som tidigare. Den nordvärmländska historien finns bara en knapptryckning bort.


Bengt Berg har varit ute och rört på sig. Under ett besök i Kina har han tagit emot den litterära utmärkelsen The Poetry and Architecture International Art Award (PACA).


Mellan Skoj och allvar

Föreläsningssalen fylldes snabbt och extrastolar fick bäras in.

Föreläsningssalen på Sahlströmsgården var fullpackad när Värmländska Akademien bjöd in till programmet ”Mellan skoj och allvar” lördagen den 7 september 2019. Stämningen var god, och de två timmarna rann snabbt undan.

Gårdens vaktmästare Håkan Larsson, nyutnämnd riksspelman, inledde med en munspelslåt efter Otto Sahlström, sedan följde miniföreläsningar av akademiens ledamöter Bo Vahlne, Enel Melberg, Torleif Styffe, Inge Bredin, Ingemar Eliasson, Gabriel Bladh, Ulla Norrman, Peter Olausson och Urban Andersson.

Programmet leddes med säker hand av värden tillika akademiledamoten Bengt Sahlström.


Två av föreläsarna var Enel Melberg (övre bild)
och Ulla Norrman (nedre bild).


Värmländska Söderkåkar

10 juni 2019: Idel lovord gav NWT:s recensent till Värmlandsteaterns premiäruppförande av klassikern Söderkåkar i kvarteret Almen. Det är Carina Ekman som blåst nytt liv i folklustspelet genom att med regi och manusbearbetning göra denna värmlandsanpassning. Publiken visade sin uppskattning av framförandet med stående ovationer.

Lite mer återhållsam i sin bedömning är VF:s recensent, men han menar att spelet har utsikter att bli perfekt om det komprimeras något.


Invigning av VÄRMLANDS MUSEUM – 1 juni 2019

Samtidigt som juni månad öppnade sin lövade port passade Värmlands museum på att öppna sina ombyggda lokaler till ett storslaget firande. Utställningarna och programpunkterna var många, och Värmländska Akademien bidrog till glansen med ett uppskattat inslag under rubriken Fråga Värmland.

I en fullsatt hörsal förmedlade moderatorn Hanna Hellqvist frågor till akademiens panel, som bestod av sex personer: Peter Olausson, Inge Bredin, Hans Olsson (museets representant), Anna Skoglund, Gabriel Bladh och Carin Bergström. Mycket handlade förstås om Värmlands historia från tidig bosättning till finninvandring, byggnader, nävgröt, konst och värmländsk identitet. Kunskaperna förmedlades på ett lättsamt sätt, och Lars Löfgrens ord om Värmländska Akademien som ett sällskap för glad kunskap fick sin bekräftelse.


Värmländska Akademien samlas på Mårbacka
lördagen 18 maj 2019

Dagens värdinna, Ulla Norrman, hade förberett det hela på bästa sätt
med ett sammanträde i arbetarbostaden mitt uppe i försommargrönskan.
Innan mötet blev vi guidade av Daniel Skogman, som elegant lotsade
runt i Selma Lagerlöfs boningar. Det finns mycket att berätta om detta
hus och dess föremål, men det hela klarades av på utsatt tid.


Återkomst

Tog ni Skam i båten nu?
Kanske ä dä så dä ä
men vi vet både ja å du
att han i så fall ha vûre mä
ända frå början te Högtidsmöte
som vi hade på Värmlands Nation,
denna person.
Dä hûppe han tå för han töckte så
att dä ä pocka å finnes nôn rim å reson.
Encyklopedin kûnne nock ha blett rektit fin
men ett tocke onödit projekt behövver en inte ha!
Nej, så töcker ja nu … å dä töckte ja da
när en i ställe kan jobbe i Wikipedia direkt
å dä va mer än så … som feck mej å hûppe tå
å ja vet att dä ä inga tröst
sô om dä kan vi tale väldit töst …
Men ätter flere trevvliheter
på höstens Mangskogsfestliheter …
dessa finnskogsmöta i fjol höst
sô ble tanken min faktiskt den
… att ja hänger på igen.                  
Bilparkeringa/Mårbacka. 2019-05-18. Urban Andersson


HJÄRTLIGA GRATULATIONER
till vår akademis ledamot BENGT BERG, som av Svenska Akademien tilldelats Gun och Olof Enqvists stipendium för år 2019. Stipendiesumman är på 175 000 kronor. (Meddelat av Boktugg den 29 april 2019.)