Värmländska Akademien

Nutid

Tisdagar i Parken

Rundvandring i Rottneros Park.

Föreningen Rottneros Parks vänner, där Ulla Norrman är ordförande, arrangerar i sommar under juli månad fyra evenemang kallade ”Tisdagar i Parken”. Ett inslag varje tisdag är en guidad promenad. Akademiens konsthistoriskt mycket kunniga preses Anna Skoglund bjöds in att som Dagens gäst tisdagen den 21 juli leda en visning i parken. De ledamöter och övriga intresserade som kom fick vara med om en fantastisk rundvandring, ”Konsthistoriska nedslag bland parkens giganter”.

Det var en rundvandring som tog andan ur oss, konstaterade en mycket belåten ordförande, och fick instämmande kommentarer från övriga besökande.


Urban Andersson gladde tevetittarna med ett par dikter i SVT:s Landet runt den 31 maj. Han utnämndes till programmets huspoet och lär dyka upp igen till höstsäsongen.


Ovissheten kring coronavirusets framfart har lett till att Värmländska Akademien
flyttar fram sina tre finnskogsseminarier i Torsbergs bygdegård. De var planerade att genomföras mellan påsk och valborg men flyttas nu till hösten. Tidpunkten är ännu inte bestämd. För få de intresserade att uthärda dröjsmålet ges härmed programmet för de tre kvällarna redan nu tillkänna:

1:a seminariet
Varför Finnskogen?
Bo Vahlne, fil. dr
Inge Bredin, prost, f. stiftskaplan
Mats Berglund, spelman och musikhistoriker

2:a seminariet
”Varje morgon går jag ner till sjön”
Bengt Berg läser och berättar

3:e seminariet
Skogsfinnarna i arkiven
Gabriel Bladh, professor, Karlstads universitet
Peter Olausson, docent, Karlstads universitet

Alltid fri entré! Frågor och kommentarer välkomnas!


HÖGTIDSMÖTE

Lördagen den 1 februari hölls Värmländska Akademiens offentliga högtidsmöte på residenset i Karlstad. Värden, den nyblivne landshövdingen av Värmland Georg Andrén, fanns bland åhörarna och fick tillfälle att bekanta sig med värmlänningarnas såväl humoristiska som allvarligare sidor.

På mötet utdelades 2019 års lagerlöv till konstnären Marc Broos för hans mångåriga konstnärliga gärning i landskapet.

Nya ledamöter introducerades: Gabriel Bladh och Urban Andersson.

Landshövdingemöte: På högtidsmötet deltog akademiledamoten och förre landshövdingen Ingemar Eliasson och nyblivne landshövdingen Georg Andrén. Här i gemytligt samspråk.

Marc Broos förärades vackra blomster och en tavla med symbolen för lagerlövet.


Marc Broos tilldelas Lagerlövet 2019.

För hans insatser för det värmländska kulturlivet och för hans eget mångsidiga konstnärskap.

ÅRSSKRIFT 2019

Värmländska Akademiens årsskrift har i år temat VÄGAR. Den innehållsrika skriften kan inhandlas för det otroligt låga priset 50 kronor hos vår Ulla: ullakristinanorrman@gmail.com


NORDVÄRMLAND – från istid till nutid

Den 9 november publicerades Torleif Styffes 200:e krönika i NWT. Jubilaren tog tillfället i akt att i denna jubileumskrönika slå ett slag för den digra hemsidan www.nordvarmland.com, som han var med om att skapa åren efter millennieskiftet. I och med att Kulturkoppra upphörde överlämnades ansvaret för sidan till Torsby kommun, men adressen är densamma som tidigare.
Den nordvärmländska historien finns bara en knapptryckning bort.


Bengt Berg har varit ute och rört på sig. Under ett besök i Kina har han
tagit emot den litterära utmärkelsen The Poetry and Architecture
International Art Award (PACA).


MELLAN SKOJ OCH ALLVAR I TORSBY

Föreläsningssalen fylldes snabbt och extrastolar fick bäras in.

Föreläsningssalen på Sahlströmsgården var fullpackad när Värmländska Akademien bjöd in till programmet ”Mellan skoj och allvar” lördagen den 7 september 2019. Stämningen var god, och de två timmarna rann snabbt undan.

Gårdens vaktmästare Håkan Larsson, nyutnämnd riksspelman, inledde med en munspelslåt efter Otto Sahlström, sedan följde miniföreläsningar av akademiens ledamöter Bo Vahlne, Enel Melberg, Torleif Styffe, Inge Bredin, Ingemar Eliasson, Gabriel Bladh, Ulla Norrman, Peter Olausson och Urban Andersson.

Två av föreläsarna var Enel Melberg och Ulla Norrman.


10 juni 2019: Idel lovord gav NWT:s recensent till Värmlandsteaterns premiäruppförande av klassikern Söderkåkar i kvarteret Almen. Det är Carina Ekman som blåst nytt liv i folklustspelet genom att med regi och manusbearbetning göra denna värmlandsanpassning. Publiken visade sin uppskattning av framförandet med stående ovationer.

Lite mer återhållsam i sin bedömning är VF:s recensent, men han menar att spelet har utsikter att bli perfekt om det komprimeras något.