Värmländska Akademien

Årsskrift 2017

Sidan
EVA FREDRIKSSON
Förord
   5
LARS LÖFGREN
Människans sju åldrar
   7
ENEL MELBERG
I tid och evighet
   9
HANS-OLOF BOSTRÖM
Tiden
  17
TORLEIF STYFFE
Tre dikter om tiden
  20
BO VAHLNE
Den personliga tiden
  23
PETER OLAUSSON
Tiden är ingenting
  34
HÅKAN HAGEGÅRD 
Vi minns Ulla Nilsson
  38
HÅKAN HAGEGÅRD
Stina Hellqvist, 2016 års lagerlövspristagare
  41
ULLA NORRMAN
Sofia Wdaensjö Karén, ny ledamot i Värmländska akademien
  42
ENEL MELBERG
Värmländska Akademiens novellpristävling 2017
  44
MIRJA KVARNEVIK
Tid
  45
INGER LILIEQUIST
Verksamhetsberättelse
  49
Värmländska Akademiens ledamöter/ Mottagare av Lagerlövet 2012-16   53