Värmländska Akademien

Årsskrift 2016

Sidan
EVA FREDRIKSSON
Förord
   5
ENEL MELBERG
Var går gränsen?
   7
HANS-OLOF BOSTRÖM
Thor Fagerkvist – en gränsöverskridande konstnär?
  13
TORLEIF STYFFE
Sång till juninatten
  21
PETER OLAUSSON
Landet Skog
  22
BO VAHLNE
Ett finnskogskväde om livets ändlighet
  26
TORLEIF STYFFE
Värmland – gränslöst och fyllt av gränser
  32
HÅKAN HAGEGÅRD
Tal vid utdelandet av Lagerlövet 2015 till Peter Eriksson
  36
HANS-OLOF BOSTRÖM
Värmländska Akademiens nya ledamot Bo Vahlne introduceras
  38
ENEL MELBERG
Värmländska Akademiens novelltävling 2016
  42
ALVA CEDERGREN
Höga Hästen Restaurang & Fik
  43
Den värmländska finnskogen – ett kulturarv   47
INGER LILIEQUIST
Verksamhetsberättelse
  49
Värmländska Akademiens ledamöter   53