Värmländska Akademien

2006

Lena Sewall

Lagerlövet 2006 tilldelades bibliotekarien och författaren Lena Sewall. I sitt tal vid överlämnandet ville Hans-Olof Boström ”påminna om hennes stora insatser för värmländsk kultur genom värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg alltsedan starten 1985 och genom bokmässan i Karlstad, också den årligen återkommande. Hon har väckt intresse för Rackenkonstnärernas skapande och miljöer genom en bok som främst vänder sig till barnen, och alla åldrar har glädje av den bok i vilken hon vidgar perspektivet till en annan konstnärskoloni, Skagenmålarna. I ’En bit Skagen’ spelar gastronomin nästan lika stor roll som konsten, och här kommer vi in på ytterligare en av Lenas stora insatser, spridandet av ett djupare intresse för matkulturen, inte minst den värmländska.”