Värmländska Akademien

2005

Lars Lerin

Lagerlövet 2005 tilldelades konstnären Lars Lerin. Vid överlämnandet sa Hans-Olof Boström bland annat följande:

”Du är en paradoxernas man i vår svenska samtidskonst. Du har blivit folkkär, trots att dina motiv är långtifrån snarfagra: ruggiga kalhyggen, otrivsamma hyreshus utslängda på vindpinade åkrar, förfallande trähusruckel i avfolkningsbygd, tröstlös tristess bland människor som utvecklingen tycks ha lämnat bakom sig.”

”Du uppvisar i ditt måleri en virtuos lätthet, men du saboterar det alltför lättvunna genom att klottra på dina akvareller eller genom att erövra nya tekniker som ställer nya krav: olja och etsning som kräver mera av fysisk möda och beräkning än den flödande vattenfärgen.”