Värmländska Akademien

Årsskrift 2010

Sidan
Förord   5
BJÖRN SANDBORGH
Välkomna till länsresidentet
  6
URBAN ANDERSSON
Resedense’ å nôggre Hövdinger
 10
TORLEIF STYFFE
Välkomstdikt till de nya akademiledamöterna
 11
BRITT-MARIE INSULANDER
Peter Olausson
 12
BJÖRN SANDBORGH
Inger Liljequist
 14
HANS-OLOF BOSTRÖM
Carin Bergström
 16
BENGT SAHLSTRÖM 
Ulla Norrman
 19
URBAN ANDERSSON
Vem om inte Bengt?
 20
BENGT ÅKERBLOM
Selma Lagerlöf och Östra Ämterviks församlingsbibliotek
 21
ULLA NILSSON
Det nya Lagerlövet
 25
LARS LÖFGREN
Samtal med Fröding
 26
INGEMAR ELIASSON och LARS LÖFGREN
Tal vid banketten på Uppsala slott 1 maj 2010 då Värmlands
Nation firade sitt 350-årsjubileum
 29
LARS LÖFGREN, BJÖRN och JOHAN SANDBORGH
En värmlandsvisa
 33
EVA FREDRIKSSON
Akademiens årsberättelse
 35
Värmländska Akademiens ledamöter  37