Värmländska Akademien

Årsberättelse 2010/11

Värmländska Akademien, grundad 2002, har fullbordat sitt nionde verksamhetsår.

Året inleddes den 23 oktober 2010 på Värmlands nation i Uppsala, dit högtidsmötet hade förlagts efter inbjudan av den 350-årsjubilerande nationen. Detta var första gången ett högtidsmöte hölls utanför Värmlands gränser.

Till vice preses valdes Britt-Marie Insulander, till sekreterare Eva Fredriksson och till klubbmästare Per Bredberg, alla omval. För preses Elisabeth Boström och skattmästare Per Bredberg återstod ännu ett år av mandattiden. Lars Löfgren önskade inte längre vara aktiv ledamot av Akademien och utsågs till Hederspreses. En stadgeändring gjordes, innebärande att Akademien kan utökas till 24 ledamöter. Urban Andersson har lämnat Akademien.

Efter årsmötet gav Akademien ett musikaliskt/litterärt program i Värmlands nations stora sal för en fulltalig publik. Dagen avslutades med en festlig middag inramad av tal, sång och musik. Värd var Värmlands nation. Delar av programmet presenteras i Värmländska Akademiens årsskrift 2011.

Lagerlövpristagare 2010 blev jazzsångerskan Rigmor Gustafsson,  Stockholm/Värmskog. Hon var förhindrad att ta emot utmärkelsen i Uppsala. I stället överlämnade Ulla Nilsson sitt vackra keramikfat till henne vid en ceremoni den 20 januari 2011 på CCC i Karlstad och Håkan Hagegård läste upp Torleif Styffes hyllningsdikt.

Årsskriften 2010, den åttonde i ordningen, behandlar högtidsmötet på residenset i Karlstad 2009. Bl.a. presenteras där de fyra nya ledamöterna, Carin Bergström, Inger Liliequist, Ulla Norrman och Peter Olausson. Skriftkommittén har bestått av Britt-Marie Insulander, Hans-Olof Boström och Eva Fredriksson.

Arbetet med det värmländska kulturlexikonet har pågått med oförminskad energi. Ett välkommet ekonomiskt tillskott blev det när Helmia-stiftelsen beviljade ett bidrag på 50 000 kr. För att effektivisera arbetet har två arbetsgrupper, Lexikongruppen och Ekonomigruppen, slagits samman till en, Lexekongruppen (sic!). I gruppen ingår Hans-Olof Boström, Per Bredberg, Håkan Hagegård, Ulla Norrman, Peter Olausson, Bengt Sahlström och Torleif Styffe. Gruppen har anordnat skrivar-seminarier i Sunne, Kristinehamn och Munkfors och avser att även besöka övriga värmländska kommuner i ett samarbete med biblioteken. Lexikonprojektet har presenterats på bokmässorna i Göteborg och Karlstad, främst av Håkan Hagegård. Per Bredberg och Ulla Norrman har arbetat med bidragsansökningar.

Till nya ledamöter har Akademien invalt författaren Lars Andersson, stiftskaplan Inge Bredin och regissören/skådespelerskan Carina Ekman. Dessa kommer att installeras vid högtidsmötet 2011.

Akademiens ordinarie möten har hållits i Gunnarsbyn, Liljedahl, på Bok & Bibliotek i Göteborg och i Krokbäcken. Vid mötena har en i förväg utsedd inledare hållit ett anförande. Arbetsutskottet har sammanträtt sex gånger.

Värmländska Akademien har till Länsstyrelsen lämnat remissvar angående Kulturmiljöstrategi Värmland 2011.

Akademiens hemsida, www.varmlandskaakademien.se administreras av Torleif Styffe.

Karlstad i november 2011

Eva Fredriksson
sekreterare