Värmländska Akademien

2021

Inger & Leif Stinnerbom

Lagerlövet för 2021 tilldelades Inger och Leif Stinnerbom

Mod och talang med rötterna i den värmländska myllan har, med inspiration från världens scener och berättelser, skapat ett genuint uttryck där publiken dras med på en resa bortom tid och rum. Inger och Leif Stinnerbom har i sin gärning banat nya vägar genom den värmländska kulturhistorien och har genom forskning och kunskap bidragit till att bevara, förnya och levandegöra dräkt, dans, musik och litteratur genom stor scenkonst som når ut över hela vårt land.