Värmländska Akademien

Årsskrift 2014

Sidan
TORLEIF STYFFE
Förord
   5
Bilder från högtidsmötet 2013    6
HÅKAN HAGEGÅRD
Verkligheten
   8
INGE BREDIN
Hemma, finns det?
   9 
TORLEIF STYFFE
Dikter från Gammelvägen och från universum
 12
EVA FREDRIKSSON
Inte bara Mårbacka
 14
CARINA EKMAN
Majorskan på Ekeby
 21
PETER OLAUSSON
Den evige hotellgästen – en historia om Hemma 
 26
CARIN BERGSTRÖM 
Alla älskar inte Värmland – en historia från tidigt 1800-tal 
 32
HÅKAN HAGEGÅRD
Älvakungen – att inte hinna hem! 
 37
LARS ANDERSSON
De levandes land
 39
HANS-OLOF BOSTRÖM
Hemmet, Värmland, Sverige – konstnärshem vid förra sekelskiftet
 43
ENEL MELLBERG
Separator 
 51
BJÖRN SANDBORGH
Två värmländska visor
 54
TORLEIF STYFFE
Bengt Jonson, årets lagerlövspristagare
 56
BENGT JONSSON
Tacktal
 57
PETER OLAUSSON
Verksamhetsberättelse
 58