Värmländska Akademien

Årsskrift 2009

Sidan
Förord   5
STIG STRÖMHOLM
Akademier och lärda samfund – frihetens bålverk
  7
HANS-OLOF BOSTRÖM
Christian Eriksson och Carl Larsson – en vänskap
 22
LARS LÖFGREN
Kung Gustaf V
 25
EVA FREDRIKSSON
Författarinnor – tal till Maj Bylock
 28
MAJ BYLOCK
Tacktal till Värmländska Akademien
 31
TORLEIF STYFFE
Rimsmideri om vår Akademi
 32
HÅKAN HAGEGÅRD
Vadå? En cykelped …
 33
EVA FREDRIKSSON
Verksamhetsberättelse
 37
Värmländska Akademiens ledamöter  39