Värmländska Akademien

Årsskrift 2008

Sidan
Håkan Hagegård, konferencier  
Torleif Styffe
Till Bengt och Mats
 6
Hans-Olof Boström
Nya ledamöter
 7
Urban Andersson
Dikt till Bengt Sahlström
 8
Urban Andersson
Dikt till Mats Dahlberg
 9
Torleif Styffe
Om Dalbymålet, Skolgången, 
Vinternatta, Te barndomslann
10
Elisabeth Boström
Edvard Grieg – en jubilar
16
Hans-Olof Boström
Roland Dufström
18
Lars Löfgren
Oscar Stjerne
21
Björn Sandborgh
Ett ensamt krôtter – noter
25
Lars Löfgren
Tal till Bengt Bratt
26
Urban Andersson
Dikt till Bengt Bratt
28
Bengt Bratt
Tacktal
28
Håkan Hagegård
Hör Fröding!
31
Urban Andersson
Den gamle gåln
33
Inger Stinnebom
Kostymen – en mask
34
Eva Fredriksson
Akademiens årsberättelse
37
Värmländska Akademiens ledamöter 41