Värmländska Akademien

Årsberättelse 2006/07

Värmländska Akademien har nu avverkat sitt femte fullständiga verksamhetsår, som inleddes i Säffle den 2 december 2006 med sedvanligt årsmöte och formalia. Till vice preses valdes Britt-Marie Insulander och till klubbmästare Per Bredberg, båda för två år. För Akademiens preses Eva Fredriksson och dess skattmästare Per Bredberg återstod ännu ett år av mandattiden.

Årsmötet följdes av det offentliga programmet i Silvénska Villans stora sal. En talrik publik hade samlats för att ta del av ett Säffle-inspirerat program. Britt-Marie Insulander inledde på temat Advent. Hans-Olof Boström höll föredrag om målaren Otto Hesselbom och Lars Löfgren kåserade om Säffles originelle konditor Carl Anders Rohdin, den förste mottagaren av utmärkelsen Litteris et artbus. Björn Sandborgh hyllade den store Säfflesonen Olof Trätäljas minne. För det musikaliska inslaget svarade Elisabeth Boström. Som nya ledamöter intogs Håkan Hagegård, Brunskog och Torleif Styffe, Dalby. Dessa välkomnades av Elisabeth Boström och av Urban Andersson.

Årets pristagare var Lena Sewall, som presenterades av Akademiens preses och fick motta Bo Jonzons statyett Lagerlövet och framförde sitt tack i form av ett föredrag om upphovet till två välkända värmländska kulinariska specialiteter, värmlandskorv och värmlandstårta. Kvällens konferencier var Elisabeth Boström. Ett utförligt reportage med många bilder infördes senare i Säffle-Tidningen.

Akademiens fjärde årsskrift 2006, formgiven av Anita Stjärnlöf-Lund och med Bo Jonzons Lagerlöv på omslaget, presenterades på den värmländska bokmässan i Karlstad. Innehållet speglar vad som förevarit på årsmötet i Kristinehamn 2005. Huvudartiklarna är författade av Eva Fredriksson och Ingemar Eliasson. Skriften innehåller även en hyllning till lagerlövpristagaren Lars Lerin med illlustration av Karin Bros.

Två ledamöter har invalts för inträde vid högtidssammanträdet i Sahlströmgården i november 2007: Bengt Sahlström och Mats Dahlberg. Den senare, en av Akademiens grundare, återvänder efter en tids uppehåll. Vidare har Akademien beslutat tilldela dramatikern Bengt Bratt Lagerlövet för 2007.

Akademien har utöver högtidssammanträdet i Säffle haft fyra sammanträden under 2007 förlagda till Rackstadmuseet, Sahlströmsgården, HageGården och Karlstads stadsbibliotek. Sponsorgruppen har sammanträtt separat. På Rackstadmuseet visade Bo Jonzon en utställning av Arvid Knöppels verk, som var under hängning. Håkan Hagegård berättade om uppbyggnaden av HageGården och den verksamhet som bedrivits där. Bengt Sahlström, intendent på Sahlströmsgården, tog deltagarna med på en rundvandring i gården och berättade om de personer, konstnärer och andra, som levat där.

I november 2007 utkom Akademiens femte årsskrift med innehåll från högtidssammanträdet i Säffle. Redaktör har varit vice preses Britt-Marie Insulander, som presenterade skriften vid ett scenframträdande på den värmländska bokmässan i Karlstad den 16 november 2007. Skriften har tryckt i 800 exemplar, varav Wermändska Sällskapet i Stockholm beställt 600 för utskick till sina medlemmar.

Akademiens samtliga medlemmar har med olika bidrag svarat för innehållet i julnumret av tidskriften Värmländsk kultur 2007. Även här har Britt-Marie Insulander varit redaktör samt tillsammans med Björn Sandborgh presenterat tidskriften på bokmässan.

Karlstad den 20 november 2007
Eva Fredriksson
Sekreterare