Värmländska Akademien

Årsskrift 2007

Sidan
ELISABETH BOSTRÖM, konferencier  5
Britt-Marie Insulander
I väntans tider
 6
Elisabeth Boström
Tal till Håkan Hagegård
 8
Urban Andersson
Dikt till Torleif Styffe
 9
Torleif Styffe
Om reklamen, Tanter, Lukas 2
10
Elisabeth Boström
Fantasi i c-moll av W.A. Mozart
12
Hans-Olof Boström
Otto Hesselbom och Carl Larsson
13
Urban Andersson
Hyllningsvisa till Lena Sewall
28
Hans-Olof Boström
Tal till Lena Sewall
30
Lena Sewall
Två värmländska specialiteter
31
Lars Löfgren
En sockerbagare här bor i staden
40
Eva Fredriksson
Akademiens årsberättelse
45
Värmländska Akademiens ledamöter 47