Värmländska Akademien

Årsskrift 2020

EVA FREDRIKSSON
Förord
5
Två landshövdingar i möte 7
ANNA SKOGLUND
Om den livsviktiga grogrunden
8
TORLEIF STYFFE
Personle kontakt
12
INGEMAR ELIASSON
Tessin mötte Karl XII i Kristinehamn
14
BENGT BERG
Dikter
19
INGE BREDIN
Varför Erik Gustaf Geijer?
22
TORLEIF STYFFE
Urban Andersson, nygammal ledamot
27
URBAN ANDERSSON
Dikter
28
PETER OLAUSSON
Gabriel Bladh, ny ledamot
30
HANS-OLF BOSTRÖM
Marc Broos, årets lagerlövspristagare
31
Verksamhetsberättelse för Värmländska Akademien 2018/19 35
Värmländska Akademiens ledamöter 39
Mottagare av Lagerlövet 2003­–19 39