Värmländska Akademien

2017

Bengt Berg

Årets lagerlöv går till Bengt Berg från Torsby och Fensbol med följande motivering:
”Bengt Berg är en välkänd profil i det värmländska
kulturlandskapet. Det räcker med att nämna Heidruns förlag, Heidruns bokkafé och inte minst ett stort antal diktsamlingar och andra böcker för att visa att han är en synnerligen värdig pristagare”

Priset är utformat av konstnären och akademiledamoten Bo Jonzon.