Värmländska Akademien

2016

Stina Hellqvist

Under mer än sextio år har Stina Hellqvist varit en drivande kraft i Ransäters hembygdsförening. Tillsammans med sin man Sven Hellqvist tog hon initiativet till att Värmlänningarna sattes upp på hembygdsgården och var med och skapade den arenateater där spelet fortfarande spelas. Under många år medverkade hon även som skådespelare. Utöver detta har hon också varit verksam som hantverkare bland annat med vävning, hon har samlat material till museerna, hon har haft hand om de ideella krafter som gjort det möjligt att driva hembygdsgården, hon har till och med varit med och bundit kransar till majstången. Fortfarande vid snart nittio års ålder är hon verksam vid hembygdsgården. Man skulle kunna säga att hon har gett eldsjälen ett ansikte.