Värmländska Akademien

2009

Bengt Åkerblom

Vem, om inte Bengt? 

Vem öser ständigt ur sin fatabur
med stora kunskaper om När… Var… Hur
något har hänt i Värmlands litteratur?
Vem föreläser stillsamt – men med stor bravur?
Vem har åt Värmlandslitteratur en hoper arbet’ skänkt?
Jo, kära vänner! Den jag tänker på är lagerlövets Bengt!

Vem svarar alltid på 21 38 47?
Vem stöttar alltid dig ifall att du
tveksamt funderar: ”Men hur gör jag nu?”
Vem läser mail och svarar som Jehu?
Ursäkta nödrimmet! Men så klart jag tänkt
på den som Lagerlövet får. Visst är det Bengt!

Vem står på Bokmässorna var minut?
Vems energi tar, tursamt nog, visst aldrig slut?
Vem gör Wermlandica? Vem rycker även ut
med hembakt bröd, värt mången stor salut
när det är årsmöte? En njutning för var gom!
Jo, Bagaren, det är Bengt Åkerblom!

Vem borde vara ledamot? Akademien
försökte väldigt tidigt med att välja in
en man med verkligt stor kapacitet.
En större insats, ideellt, jag knappast vet
än den som denna mannen ständigt gör.
Vem är det … tror ni … som jag flaggar för?

Vem är det som jag dessa strofer skänkt?
Jo, Åkerblom så klart, med förnamn Bengt!
Grattis nu, Bengt, till att du Lagerlövet får!
Jag hoppas nu att all din lust och ork består
och att vi glädje av din arbetsglädje får
till dess Du blir … ja, mer än hundra år!

Urban Andersson