Värmländska Akademien

2003

Knut Warmland

Lagerlövet 2003, tillika det allra första, tilldelades Knut Warmland, tidigare adjunkt i Filipstad, uppväxt i Torsby. Han har en diger meritlista som Värmlandskännare. Från motiveringen hämtar vi dessa rader, skrivna av Björn Sandborgh:

” … det är som framstående kännare av värmländsk poesi och litteratur han gjort sig känd. Och som dialektexpert. Knuts kanske främsta arbete är dialektlexikonet ’Värmländsk ordbok’ …”

”Mycken möda har han lagt på antologier och sammanställningar av andras verk. ’På mål’ är en känd utgåva som kommit i tre upplagor. En värdefull bok som lyfte fram dialektpoesin och fick många av oss att bli intresserade av denna konstart. En annan titel, ’Folk med mål i mun’, är en viktig bok i hembygdskunskap.”

”Även om Knut vet det mesta om författare som Oscar Stjerne och Nils Ferlin så är det som Frödingspecialist han profilerat sig. Ett flertal Frödingantologier har det blivit och 1999 gav han ut boken Gustaf Fröding – mannen från månen.”

Det kan tilläggas att tredje upplagan av Knuts värmländska dialektlexikon kom ut 2008.