Värmländska Akademien

GABRIEL BLADH

Professor Gabriel Bladh valdes in som ledamot vid Värmländska Akademiens sammankomst på Mårbacka den 18 maj 2019.

Gabriel är född och uppvuxen i Torsby och har vid sidan av sin ordinarie Karlstadstillvaro förblivit Torsby kommun trogen genom en fritidsfast punkt i Mattila i Östmark.

Han disputerade 1995 med avhandlingen ”Finnskogens landskap och människor under fyra sekler – en studie av natur och samhälle i förändring”. Avhandlingen lades fram vid Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet. Bakom sig hade han då undervisnings- och forskningserfarenhet vid dåvarande högskolan i Karlstad.

Förra året, 2018, utnämndes han till professor i samhällsvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet, vilket innebär att hans ämnesbredd är vida större än ämnet för avhandlingen. Allmänna och integrerande perspektiv på undervisningen i främst ämnet geografi utgör en kärna i hans professur. Hans publikationslista är förstås lång och gedigen.

Förutom den ingående kännedomen om finnskogskulturen kommer han bland annat att tillföra Akademien viktiga kontaktytor i de för Värmland betydelsefulla grannländerna Norge och Finland. Ja, han är ju dessutom en välbekant värmlänning med allt vad gott det innebär.

P.S. Något mindre känt är kanske att han också besitter en god musikalisk ådra.