Värmländska Akademien

Årsskrift 2015

Sidan
PETER OLAUSSON
Förord
   5
INGE BREDIN
Hur kan man läsa bibelns skapelseberättelser idag?
   6
HÅKAN HAGEGÅRD
Haydens skapelse av Skapelsen
  12
TORLEIF STYFFE
Tre dikter om skapelsen
  20
PETER OLAUSSON
Forntiden och framtiden
Om att skapa en vikingavärld i Värmland
  22
ENEL MELBERG
Pallas Athena
  28
HÅKAN HAGEGÅRD
Värmländska Akademiens nya ledamot Mats Berglund introduceras
  31
INGER LILIEQUIST
Värmländska Akademiens nya ledamot Lars Burman introduceras
  33
LARS ANDERSSON
Värmländska Akademiens nya ledamot Enel Melberg introduceras
  36
EVA FREDRIKSSON
Tal vid utdelandet av Lagerlövet 22 november 2014
  38
LARS LÖFGREN
Stigfinnaren
Några ord till minne av Per Bredberg 1939-2015
  42
ENEL MELBERG 
Värmländska Akademiens uppsatstävling
  44
MADELENE SVENSSON
Den sista elefanten
  45
PETER OLAUSSON
Verksamhetsberättelse
  49