Värmländska Akademien

Årsskrift 2012

Sidan
Förord    5
BRITT-MARIE INSULANDER
Presentation av Inge Bredin
   7
INGE BREDIN
Kvällen före första söndagen i advent 2011
   8
CARINA EKMAN
Om temat kärlek
 10 
ULLA NORRMAN
Presentation av Lars Andersson
 12
LARS ANDERSSON
”Fordi du er den du er”
 13
HANS-OLOF BOSTRÖM
Jörgen Zetterquist – lagerlövspristagare 2011
 15
INGEMAR ELIASSON
Överstelöjtnant Adlersparre och Gårdens dotter
 18
GUSTAF FRÖDING
Nypenrosa
 22
TORLEIF STYFFE
E tämmle höga vi’s
 23
PETER OLAUSSON
Tjärlek 
 24
EVA FREDRIKSSON
Jakten på värmlänningarnas bröllopsgåva 1881 till  
hertiginnan av Värmland, senare drottning Victoria
 25
LARS LÖFGREN
Hjalmar Söderberg och Värmland
 33
TORLEIF STYFFE
Flickan som doftar av barrskog och ljung
 40
EVA FREDRIKSSON
Akademiens årsberättelse
 42
Värmländska Akademiens ledamöter  44