Värmländska Akademien

Årsskrift 2011

Sidan
Förord   5
ÅKE FRÄNDBERG
Värmlands nation i Uppsala – en evigt ung 350-åring
  7
HANS-OLOF BOSTRÖM
De försvunna Fjeastadmålningarna på Värmlands nation
 12
PETER OLAUSSON
Om Blasius minne
 16
INGEMAR ELIASSON
Att komma i nivå med Geijer
 20
URBAN ANDERSSON
En trio från samme skog
 24
LARS LÖFGREN
Sällskapet för glad kunskap
 27
GUSTAF FRÖDING 
En hög visa
 31
TORLEIF STYFFE
Till Rigmor Gustafsson, lagerlövpristagare 2010
 34
RIGMOR GUSTAFSSON
Tankar om året som gått
 35
HÅKAN HAGEGÅRD och ULLA NORRMAN
www.kulturlexikonvarmland.se
 40
PETER OLAUSSON
Den Värmländska Kulturencyklopedin: ett lagarbete
 42
EVA FREDRIKSSON
Akademiens årsberättelse
 44
BRITT-MARIE INSULANDER
Bilder från middagen på Värmlands nation
 46
Värmländska Akademiens ledamöter  47