Värmländska Akademien

Årsskrift 2006

Sidan
PER BREDBERG
Hans Harvig till minne 
 5
ELISABETH BOSTRÖM
Konferencier 
 7
EVA FREDRIKSSON
Lotten Dahlgren och Kristinehamn
10
EVA FREDRIKSSON
Akademiens årsberättelse
30
INGEMAR ELIASSON
Ebba, Bobo, Fritz och behovet att måla 
32
HANS-OLOF BOSTRÖM
Tal till Lars Lerin 
42
URBAN ANDERSSON
Lars Lerins vals – en hyllningsdikt 
44
Värmländska Akademiens ledamöter 47