Värmländska Akademien

Årsskrift 2005

Sidan
URBAN ANDERSSON
Rimtal i Akademien
 5
LARS LÖFGREN
Tal av preses
 5
ULLA NILSSON
Tacktal
10
BRITT-MARIE INSULANDER
Presentation av Hans-Olof Boström
12
HANS-OLOF BOSTRÖM
Gustaf Fjæstad och Kanada. Teosofi och symbolism
13
HANS HARVIG
Värmländska Akademien – två och ett halvt år
35
LARS LÖFGREN
En Värmlandsvisa
39
JOHAN OCH BJÖRN SANDBORGH
Noter/musik till En Värmlandsvisa
41
Värmländska Akademiens ledamöter 43