Värmländska Akademien

Årsskrift 2004

  Sidan
LARS LÖFGREN
Almqvist, Hazelius, Olsson och Aurell 
 5
HANS HARVIG
Några värmländska herrgårdsbibliotek 
 9
HANS HARVIG
Värmländska Akademien – det andra året 
 31
KARIN BROOS
Affisch från högtidssammanträdet 
 33
BJÖRN SANDBORGH
Tal till nyinvalda ledamoten Elisabeth Boström 
 39
ELISABETH BOSTRÖM
Människornas sånger 
 40
BJÖRN SANDBORGH
Presentation av hedersledamoten Ingemar Eliasson 
 42
INGEMAR ELIASSON
Civilkurage, ödmjukhet och bildningsiver 
 44
BJÖRN SANDBORGH
Tal till Värmländska Akademiens förste pristagare och
mottagare av Lagerlövet, Knut Warmland 
 48
KNUT WARMLAND
Tacktal 
 49
BO JONZON
Capri – Lysvik – Filipstad: ett lagerlövs tillkomst 
 52
URBAN ANDERSSON
Dikter
 54
Värmländska Akademiens ledamöter  63