Värmländska Akademien

Årsskrift 2023

PETER OLAUSSON
Förord
5
BJÖRN SANDBORGH
Faderväll
6
PETER OLAUSSON
Vardagens kalejdoskop – något om de värmländska brevens vittnesbörd
7
BENGT SAHLSTRÖM
Brevet ­– en inblick i det fördolda
16
CLAES ÅKERBLOM
Tack för vy, skriv snart, vya med mig
19
GABRIEL BLADH
”Ett mycket eget anbud” ­– om tillkomsten av en geografiläsebok som blev en världsklassiker
23
PETER FRANKE
Brevet som inte längre finns
29
ÖIVIND ÅSBERG
Samtal med Jacqueline
32
LARS LÖFGREN
Brev från en gammal man till en ung flicka
36
MATS BERGLUND
Ann Elkjär, ny ledamot i Värmländska akademien
37
BJÖRN SANDBORGH
Peter Franke, ny ledamot i Värmländska akademien
38
PETER OLAUSSON
Åsa Hallén, ny ledamot i Värmländska akademien
40
BENGT SAHLSTRÖM
Linn Sönstebö Mossberg, mottagare av Lagerlövet 2022
42
Verksamhetsberättelse för Värmländska Akademien 202243
Värmländska Akademiens ledamöter 202245
Mottagare av Lagerlövet 2003­–2247