Värmländska Akademien

Årsskrift 2022

CLAES ÅKERBLOM
Förord
5
LARS BURMAN
”Ej mycket känder.” Om Johan Risell
6
CARIN BERGSTRÖM
Prinsarna Gustafs och Carls resa i Värmland i juli 1873
11
BO VAHLNE
Finnskogsvandraren Nils Keyland
17
HANS OLOF BOSTRÖM
Oscar Stjerne: Björkarnas och hemmets diktare
19
CLAES ÅKERBLOM
Eyvind Johnson och Värmland
24
PETER OLAUSSON
Arvid Ernvik
28
BJÖRN SANDBORGH
Axel Frithiofson och Stig Berg
33
PETER OLAUSSON
Presentation av Öivind Åsberg, ny ledamot i Värmländska Akademien
37
ULLA NORRMAN
Presentation av Inger och Leif Stinnerbom. Mottagare av Lagerlövet 2021
38
LARS LÖFGREN
Världen är ett större Värmland
40
Verksamhetsberättelse för Värmländska Akademien 2020/2143
Värmländska Akademiens ledamöter 202145
Mottagare av Lagerlövet 2003­–2147